Карта - офис Варна затвори
Офис Варна затвори
Карта - офис Добрич затвори
Офис Добрич затвори
  представено в BUSINESS CITY GUIDE с партньорството на TIMES ONLINE - Лондон  
english   english русский   русский français   français español   español deutsch   deutsch  
 
услуги > независим финансов одит
 
независим финансов одит
счетоводни услуги
данъчни услуги
Ние предоставяме професионални одиторски услуги в съответствие с Българското законодателство за независим финансов одит и Международните одиторски стандарти (ISA).

Нашата одиторска практика е насочена в полза на обществения интерес и е съобразена  с принципите на професионалната етика.

Ние извършваме:
  • Независим финансов одит на финансови отчети изготвени съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
  • Независим финансов одит на финансови отчети изготвени съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (IFRS)
  • Преглед на финансови отчети
  • Договорени процедури относно финансова информация
  • Компилиране на финансова информация
  • Ангажимент за одит по проекти относно програми финансирани от Европейския съюз
   
Виж карта и офис - град Варна